Редакційна політика

Редакційна політика  сайту

Obrii.com.ua — інтернет-видання  для всіх, хто воліє дізнатися про  найважливіші події в житті Ізюмщини . Крім  інформаційних жанрів, чільне місце  відводиться аналізу, коментарям, публіцистиці, замальовкам про  цікавих людей краю.

Якщо з’являється новина або непересічний  герой нашого часу — дайте знати. Напишіть на  сторінку Facebook або дзвоніть за номером 0505949481 Якщо є бажання розмістити рекламу на сайті, зверніться за цими ж контактами. Дізнатися більше про наші рекламні формати — промо-новини, статті, банери, тести, рейтинги, конкурси та інший контент, який ненав’язливо розповість про вас або ваш бізнес — можна   в розділі реклама.  У роботі з підготовки матеріалів наш творчий колектив  керується Положенням редакційної  політики, що  викладене у тексті нижче. Дотримання  професійних та етичних стандартів є гарантією  високої якості журналістських матеріалів.

Правила Редакційної політики можуть змінюватися і доповнюватися у процесі діяльності видання, але ці доповнення не повинні суперечити загальноприйнятим нормам

Якщо  вважаєте, що в публікації порушено правила Редакційної політики або маєте будь-які інші питання чи зауваження, ви можете зв’язатися з редакцією за контактами вище.

Структура власності

Інтернет-видання Obrii.com.ua створене  творчим коллективом ТОВ «Обрії 1919»  у грудні 2009 року і повністю належить йому.

Видання є незалежним від будь-яких політичних, релігійних, комерційних або некомерційних структур.

Загальні принципи

Obrii.com.ua керується принципами неупередженості, об’єктивності та збалансованості подачі інформації.  Завжди перевіряє джерела інформації, надає можливість оприлюднити свою позицію  ключовим сторонам конфлікту (чи події), розмежовує факти від коментарів та оцінок.

Є політично незаангажованим, не веде релігійної чи атеїстичної пропаганди, не використовує мову ненависті.

Видання готується штатними журналістами, фрілансерами та блогерами, але не є трибуною для авторів, які закликають до порушення законодавства або розпалюють ворожнечу за релігійною, національною або іншими ознаками.

Редакція видання проти дискримінації та ксенофобії,  не допускає їх на своєму сайті.

Етичні принципи

Плагіат неприпустимий.

Редакція завжди ставиться однаково критично до усіх подій, людей, компаній і організацій.

Видання не може мати улюбленців або тих, кому можна піти на поступки у принципових питаннях. Це стосується усіх (включно з засновниками видання, рекламодавцями, донорами, інсайдерами, владою, політиками і публічними особами).

Служіння інтересам влади, а не суспільства, є порушенням етики журналіста.

Висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду.

Редакція поважає право на недоторканість приватного життя та конфеденційність особистої інформації. Вони не підлягають розголошенню, якщо в цьому немає очевидного та обґрунтованого суспільного інтересу.

Під суспільним інтересом мається на увазі викриття або виявлення злочинів, корупції, антигромадської поведінки, професійної некомпетентності або недбалості, яка може мати серйозні наслідки для суспільства в цілому чи певної його групи,  захист здоров’я і безпека людей, викриття випадків введення громадськості в оману задля вигоди певних осіб чи організацій (цей список не є вичерпним).

Конфлікт інтересів

Якщо є якісь обставини (сімейні, особисті або робочі зв’язки, приналежність до партій або рухів і т.д.), що можуть вплинути на об’єктивність журналіста у висвітленні певної теми, він має повідомити про це редактора та читачів, якщо його матеріал врешті буде опубліковано.

Якщо автор має особисту зацікавленість у публікації матеріалу (коли героями статті є його близькі друзі, родичі або особисті вороги) він не має працювати над статтею. Якщо тема є суспільно важливою, редактор може передати її іншому автору.

Наявність конфлікту інтересів може стати приводом для відмови від публікації матеріалу. Остаточне рішення в кожній окремій ситуації ухвалює редактор.

Журналіст, редактор або будь-який інший співробітник видання не можуть приймати дорогі подарунки або будь-які грошові нагороди від компаній, організацій, державних установ, політиків або влади.

Позиції сторін

Якщо у матеріалі критикують або у чомусь звинувачують певну особу чи установу, то  слід  представити  позицію й протилежної сторони. Навіть якщо вона відмовиться коментувати ситуацію, редакція зобов’язана запропонувати їй таку можливість і вказати про це у публікації.

У матеріалах має бути представлена позиція  дотичних до події або конфлікту сторін. Текст не вміщується на сайті, доки не зібрано  всі коментарі сторін. Відмова висловити свою думку теж є відповіддю та позицією. Героя слід попередити, що видання вкаже про це у тексті.

Якщо держустанова не відповіла на правильно оформлений інформаційний запит протягом 5 робочих днів та не обґрунтувала затримку з відповіддю або неможливість її надати, це теж вважається відмовою від коментарів. Інтернет - видання повідомляє прес-службу про те, що текст вийде без їхнього коментаря.

Фактаж

Редакція несе відповідальність перед читачами за достовірність інформації, яку публікує. Вона має бути підтверджена щонайменше  двома іншими джерелами перед публікацією.

Під час збору інформації перевага надається першоджерелам, учасникам або очевидцям подій. Будь-яке твердження у матеріалі має підкріплюватися відповідним доказом, фактом, коментарем. Неприпустимі голослівні заяви та чутки.

Журналіст видання не дає власних оцінок, узагальнень, висновків, прогнозів, роздумів (якщо не йдеться про блог, авторську колонку або інший публіцистичний матеріал).

Політичні, релігійні чи особисті погляди журналіста не повинні мати вплив на  об’єктивне висвітлення подій. Журналіст не може приймати позицію котроїсь зі сторін  конфлікту або висловлювати власні погляди на проблему.

Факти і цифри, які посадовці, громадські діячі чи інші публічні особи озвучують у коментарях або інтерв’ю, слід перевіряти в інших джерелах. Якщо після перевірки виявлено серйозні розбіжності або перекручування фактів,  слід вказати це у тексті та повідомити читачам реальні факти з посиланням на джерело, яке це доводить.

Допускається публікація інформації з анонімних джерел, якщо цього вимагає ситуація — для забезпечення безпеки співрозмовника. Журналіст має переконатися у надійності джерела, відсутності у нього прихованих мотивів та упередженості.

Якщо анонімність необхідна, редакція має її повністю забезпечити і не видавати своє джерело за жодних обставин. При публікації статистики та соціологічних досліджень, завжди вказують їх джерело, а також дані про вибірку: коли і де проводилося дослідження, яка кількість опитаних, яка статистична похибка.

Використовуємо лише результати опитувань авторитетних соціологічних служб. Підсумки онлайн- або офлайн опитувань не можна називати або трактувати як соціологічні опитування. Обов’язково слід повідомити читачів, що ці дані не є репрезентативними, що  вони не  презентують громадську думку в цілому.

Не можна спотворювати факти, свідомо упускати їх або в будь-який інший спосіб маніпулювати ними для введення читачів в оману.

Помилки і внесення правок опісля публікації

Після публікації матеріалу фактологічні та структурні правки можуть вноситися лише для усунення помилок. Читачів слід повідомити, що саме було виправлено і що це помилка, яка допущена редакцією.

Якщо редакція допустила грубу помилку або опубліковала недостовірну інформацію, про це слід повідомити читачів у тому ж матеріалі, вибачитися, надати спростування інформації чи / і право відповіді людині або установі, якій така інформація нанесла шкоду.

Матеріали не знімаються і не видаляються з сайту на прохання посадовців, героїв цих матеріалів чи будь-яких інших осіб. Винятком є матеріали, які порушують журналістські або етичні стандарти, українське законодавство (але такі матеріали не мають і не можуть з’явитися на сайті за умови дотримання Редакційної політики).

Після публікації з матеріалів не видаляються речення, абзаци, твердження, факти, коментарі або інша важлива інформація, якщо вона не суперечить Редакційній політиці.

Цитати і пряма мова

Якщо герой говорить заплутано, обриває фрази і перестрибує з думки на думку, вживає слова-паразити — можна "підчистити" його пряму мову, але так, щоб не викривити сенс сказаного. Не можна виривати цитати з контексту або самостійно доповнювати їх тим, що не говорив герой.

Якщо цитата серйозно перекроєна, її відредаговану версію варто показати герою перед публікацією. Герой може виправити фактологічні помилки і неточності, але не має права змінювати сенс сказаного, видалити якусь частину чи дописувати щось нове. Завжди зберігаємо записи розмов або листування з героями, особливо ті, що стосуються гострих тем і розслідувань.

Перед тим, як почати запис розмови (очної, телефонної або мережевої) слід обов’язково попередити про це співрозмовника і уточнити, що інформація може бути використана під час підготовки матеріалу (за винятком окремих ситуацій, які попередньо погоджуються з редактором і мотивовані суспільним інтересом).

Те, що журналіст записував з кимось інтерв’ю або брав коментарі не означає, що вони обов’язково мають з’явитися у тексті.

Робота з соціальними мережами

На офіційних сторінках видання у соціальних мережах не може бути таких постів:

  • Вітання чиновників незалежно від приводу
  • Особисті пости журналіста або редактора, розміщенні від імені спільноти
  • Оціночні судження, підтримка чи нав’язування певних точок зору
  • Шокуючі та неетичні фото (приміром, з жертвами аварій, пожеж)

Коментарі, що містять грубі образи, нецензурну лексику, відвертий спам чи рекламу — видаляються зі сторінки.

Редактори, журналісти та інші співробітники видання не мають ображати у своїх постах (на особистих сторінках, зокрема) окремих осіб чи групи осіб, постити посилання або фото, які шкодять іміджу видання чи дискредитують журналіста, порушують етичні чи професійні стандарти.

Рекламні матеріали, промо-  та спецпроекти

Будь-які згадки про товари та послуги, що надаються комерційними компаніями, мають бути виправдані і не нести рекламного характеру.

Журналіст або редактор не можуть самовільно додавати у матеріали інформацію про товари, послуги, компанії, публічних осіб в обмін на гроші, надання послуг чи будь-яку іншу матеріальну винагороду.

Розміщення інформації в обмін на певну винагороду вважається рекламою. Усі рекламні матеріали мають належним чином маркуватися — позначками "Промо", "Спецпроект", "Партнерський матеріал" та поясненням у тексті того, що його зроблено у партнерстві або при підтримці / фінансуванні конкретного замовника.

Усі товари і послуги, які згадуються в редакційних підбірках або рейтингах — формуються на основі незалежного вибору редакції. У такі підбірки не потрапляються товари або послуги, за рекламу яких хтось заплатив (але підбірки можуть використовуватися як оди із рекламних форматів — в такому разі вони маркуються відповідним чином).

Ми не накручуємо трафік. Всі наші рекламодавці отримують реальну статистику переглядів рекламних матеріалів за даними системи Google Analytics.

Блоги

Редакція може публікувати на сайті тексти сторонніх дописувачів — у форматі особистих блогів.

Блогером може стати будь-яка людина, яка має безпосереднє відношення до міста, селища або громади.  Автори блогів не отримують гонорари за свої публікації. Блогер має попередньо обговорювати з редактором видання теми своїх блогів — усі вони мають бути суспільно-важливими, а не рекламними.

Перед публікацією усі блоги проходять попередню модерацію в редакції. Редактор може скорочувати текст блогу, робити граматичні, орфографічні та стилістичні правки, радити автору доопрацювати текст — це робиться винятково для полегшення сприйняття написаного читачами. При цьому редакція не вириває сказане блогером з контексту, не викривлює сказане ним, не нав’язує свою думку.

Блог відображає особисту позицію автора. Факт публікації блогу на сайті не означає, що редакція поділяє позицію автора.

Блоги політиків, партій, компаній чи окремих підприємців вважаються рекламними, розміщуються на комерційній основі і маркуються відповідним чином, якщо в них йдеться безпосередньо про діяльність автора (або дотичні до цього речі) і якщо такий матеріал носить відверто рекламний або PR-характер.

Разом з тим, політики і бізнесмени можуть публікувати особисті блоги на суспільно важливі теми на безкоштовній основі. В кожному конкретному випадку остаточне рішення щодо характеру блогу (рекламного чи суспільно важливого) ухвалює редактор сайту.

Передруки і рерайти

Інтернет-видання публікує лише ексклюзивні матеріали або робить рерайти.

Заборонено передруковувати тексти, які написані іншими виданнями, блогерами, незалежними журналістами або іншими особами. Виняток — партнерські матеріали, розміщені зі згоди автора чи видання.

Першоджерело вказуємо наприкінці першого або другого абзацу у форматі: "пише ТСН", "повідомляє "Сегодня".  Назва джерела — є обов’язково посиланням на сторінку першоджерела. Те ж стосується цитування блогів або постів у соціальних мережах.

Ми не беремо інформацію з сумнівних, ненадійних або дискредитованих видань.

Якщо робимо рерайт з кількох джерел, вказуємо, яку інформацію або цитати звідки саме взяли. Бажано доповнювати рерайти ексклюзивною або додатковою інформацією, яку дістала сама редакція.

Інтернет-видання не публікує без змін прес-релізи, статті, новини чи іншу інформацію, надану місцевою владою, бізнес-структурами чи будь-яким іншим. Подібна інформація може стати інформаційним приводом або основою для рерайту.

Використання фотографій і відео

Завжди підписуємо джерело та (якщо це вказано) автора фото або відео, яке використовуємо. Ставимо гіперпосилання на джерело.

Не обрізаємо водяні знаки на знімках, але намагаємося не використовувати такі фото. Якщо ми робимо рерайт матеріалу з іншого видання, то можемо використати лише кілька фотографій з цього джерела (якщо вони ексклюзивні), але не всі, що є у матеріалі.  Фотографії дітей робляться і публікуються лише з дозволу їхніх батьків або родичів.

Правила використання матеріалів інтернет-видання оbrii.com.ua

Ці правила поширюються на всі авторські матеріали (текст, фото, відео, ілюстрації), розміщені на сайті  оbrii.com.ua та створені його колективом або на його замовлення.

Передрук авторських матеріалів  заборонений оbrii.com.ua , але дозволений рерайт або цитування з обов’язковим гіперпосиланням на наш сайт у першому-другому абзаці або місці цитування.

Заборонено обрізати водяні знаки на фото оbrii.com.ua. Для рерайту дозволяється брати не більше 50% фотографій  оbrii.com.ua з одного матеріалу.

Завжди слід вказувати авторство фото та ставити гіперпосилання на сторінку нашого сайту, з якої взяті фото. У разі порушення використання наших матеріалів, видання готове захищати свої права через правоохоронні та судові органи.