Редакційна політика медіа

Редакційна місія ТОВ «ОБРІЇ 1919» незалежне медіа є видавцем газети «Обрії Ізюмщини» та сайту obrii.com.ua Наша мета – звітувати та інформувати громадськість. роблячи це, ми намагаємось поважати свободи, які приходять із демократією, правами людини та плюралізмом думок  Редакція газети є підписантом Кодексу етики українського журналіста і несе відповідальність за оприлюднену інформацію. У разі порушення вимог Кодексу читачі можуть подати скаргу до Комісії з журналістської етики (www.cje.org.ua)

Редакційні вказівки

Метою цих редакційних вказівок є захист і зміцнення довіри наших читачів, а також захист цілісності ТОВ «ОБРІЇ1919» та самої журналістики, у якому б форматі вона не була опублікована.

Ці вказівки є практичним робочим інструментом для наших співробітників і зміцнюють нашу відданість основним принципам журналістики – точність і засноване на фактах спілкування; неупередженість і справедливість; людяність і повага до інших; редакційна незалежність; і підзвітність через прозорість.

Рекомендації викладають наші очікування щодо поведінки наших співробітників, підрядників та всіх інших, хто робить внесок у редакційний контент. Вони охоплюють три сфери: загальне управління редакцією та практика, основні редакційні правила та конфлікт інтересів.

Рекомендації стосуються всього персоналу та впроваджуються відповідно до структури управління організацією. За ними стежить  головний редактор.

Вони призначені для легкого розуміння громадськістю та застосовуватимуться до всього вмісту, збору новин і виробничої діяльності, за яку несе відповідальність видавець ТОВ «ОБРІЇ1919».

Зважаючи на це, медіа розробила інструкції з перевірки роботи з онлайн-контентом користувачів або іншою інформацією, отриманою від широкого загалу.

Застосовуючи ці настанови, ТОВ «ОБРІЇ1919» присвячує свою журналістику суспільним інтересам і праву людей на доступ до публічної інформації.

Суспільний інтерес включає, але не обмежує, наступне:

 • Викриття або обговорення таких питань, як некомпетентність, зловживання службовим становищем або неетична поведінка в суспільному житті;
 • Висвітлення фактів, коли особа чи організація ввели громадськість в оману щодо питання суспільного значення;
 • Виявлення того, що особа чи організація може не дотримуватись своїх юридичних зобов’язань;
 • Належне управління державою на всіх рівнях суспільства;
 • Відкрите, справедливе та ефективне здійснення правосуддя;
 • Здоров'я та безпека населення;
 • Національна безпека;
 • Попередження та розкриття злочинів;
 • Економічний, освітній та соціальний розвиток суспільства;
 • Обговорення або аналіз художніх чи культурних творів.

На захист цих громадських інтересів ТОВ «ОБРІЇ1919» зобов’язується:

 1. Дотримуватися редакційної незалежністі і забезпечення того, щоб усі форми реклами, спонсорованого контенту чи інших комерційних редакційних продуктів були чітко позначені та відокремлені від редакційних матеріалів, створених відповідно до основних принципів журналістики.
 2. Заборона на оприлюднення будь-якого контенту, як редакційного, так і публічно створеного, на підставі наклепу, ворожих висловлювань, вторгнення в приватне життя чи образи.

Ці вказівки можуть бути частиною трудового договору журналіста, а також можуть бути частиною будь-яких дисциплінарних та інших процедур для керівництва редакції або журналістів.

Дотримуючись наших вказівок і основних принципів журналістики, журналісти, які працюють у ТОВ «ОБРІЇ1919», захищатимуть незалежність, авторитет і репутацію себе та своїх колег.

Важливо, щоб фрілансери, яких замовляє компанія, також дотримувалися цих інструкцій під час виконання завдань компанії.

 1. Загальна практика

а) Анонімні внески

Статті, написані на замовлення ТОВ «ОБРІЇ1919», публікуються анонімно або під псевдонімами лише у виняткових випадках, наприклад, якщо безпека, приватність або засоби до існування автора знаходяться під загрозою, і лише з дозволу випускового редактора. У таких випадках читачів буде повідомлено про те, що дані про особу не розголошено, і надано пояснення. Це положення не обов’язково поширюється на авторів із усталеними псевдонімами, яких замовив або розмістив ТОВ»ОБРІЇ1919» у цій якості.

б) Плата за редакційні матеріали

Загалом, ми не платимо за історії, окрім тих, що надходять із добросовісних незалежних джерел. Головний редактор або його заступник має погодити рідкісні винятки.

У спілкуванні з посадовими особами журналісти повинні знати, що національне законодавство визнає низку кримінальних правопорушень, які можуть бути притягнені до відповідальності. Сюди входить підкуп шляхом пропозиції комусь фінансової чи іншої переваги для неналежного виконання діяльності, або підкуп або підкуп іноземного державних посадових осіб.

За деяких обставин пропозиції або прийняття винагород за гостинність та/або сприяння, сплачених державним посадовим особам, щоб забезпечити або прискорити виконання звичайної чи необхідної дії, буде незаконним.

Хоча захист суспільних інтересів може бути відсутнім, у випадку, коли особа не має іншого виходу, окрім як зробити платіж за сприяння з метою захисту особистої безпеки, може мати місце захист шляхом примусу.

Співробітники завжди повинні заздалегідь обговорювати з головним редактором або уточнювати політику з вищим керівництвом, якщо вони стурбовані тим, що будь-які виплати можуть бути невідповідними, і, якщо такі виплати вимагаються або здійснюються, вони повинні повідомити головного редактора про обставини, як тільки зможуть.

в) Незалежний персонал (фрілансери)

ТОВ «ОБРІЇ1919» підтримує належну практику замовлення, включаючи справедливе ставлення до фрілансерів. Редактори повинні посилатися на належну практику, коли залучають нових учасників.

г) Конфіденційність

Випусковий редактор та журналісти, які мають доступ до особистої інформації, що стосується інших співробітників, повинні розглядати таку інформацію як конфіденційну та не розголошувати її нікому, окрім як під час виконання офіційних обов’язків.

д) Авторське право

Журналісти не повинні використовувати контент із неавторизованих сторонніх джерел – зображення, текст чи інші медіа – без отримання необхідних дозволів. Однак використання доступного матеріалу, захищеного авторським правом, під час доступу до новин або критики та огляду є прийнятним і, як правило, виправданим законом і морально.

Існують обмежені юридичні ситуації, коли дозвіл може бути не потрібним, але журналісти повинні проконсультуватися з випусковим  редактором, які працюють із зображеннями, або з юристами, перш ніж використовувати матеріал без дозволу.

Журналісти повинні особливо ознайомитися з правилами щодо прав та використання контенту з публічних веб-сайтів.

 1. f) Помилки

Наша політика полягає в тому, щоб якнайшвидше виправляти значні помилки. Журналісти зобов’язані відверто й відкрито співпрацювати з випусковим  редактором і вищим керівництвом і повідомляти їм про помилки. Усі скарги повинні бути зафіксовані та доведені до відома випускового редактора. Процес подання та розгляду скарг має бути доведений до відома громадськості.

 1. g) Юридичні питання

Закони щодо наклепу та неповаги є складними та постійно розвиваються. Наслідки судових позовів можуть бути дорогими та збитковими для нашої репутації.

Персонал повинен:

 1. i) ознайомитися з поточним станом законодавства та отримати додаткову інформацію, якщо вони не впевнені щодо його аспектів;
 2. ii) проконсультуватися з юридичними спеціалістами щодо конкретних проблем, пов’язаних із історіями;

iii) ознайомитися з національними правовими умовами та активними справами, що стосуються їхньої роботи.

 1. h) Конфіденційність

Ми прагнемо поважати приватне життя людей. Більша частина журналістики може бути за своєю суттю нав’язливою, але нам слід уникати без потреби втручання в чиєсь приватне життя. Бувають випадки, коли необхідно задовольнити явні суспільні інтереси, коли журналістам, можливо, доводиться жертвувати захистом приватного життя.

Пропорційність і належний попередній розгляд є важливими, коли можуть бути залучені питання конфіденційності. Втручання має бути виправдане серйозністю історії та суспільним благом, яке, ймовірно, випливає з публікації. Там, де це можливо, це має бути дозволено на вищому рівні.

Так само підстави для розслідування мають бути вагомими; ми не проводимо спекулятивні репортажні експедиції, окрім випадків, коли проблема, підозра та перспективи успіху є серйозними.

Слід також проявляти обережність щодо повідомлення та публікації ідентифікаційних даних, таких як назви вулиць і номери, які можуть дозволити іншим втручатися в приватне життя або безпеку людей, які стали об’єктом висвітлення в ЗМІ.

 1. i) Взаємодія з громадськістю

Наші найважливіші стосунки – це стосунки з читачами видання та користувачами сайту. Люб’язність діє незалежно від того, чи відбувається обмін особисто, телефоном, листом чи електронною поштою.

Компанія визнає, що спілкування онлайн, наприклад у блогах і соціальних медіа доменах, може бути більш неформальним, жвавим і, якщо тривають дебати  — але журналісти повинні пам’ятати про вказівки щодо блогів і соціальних медіа.

Користуючись соціальними медіа, журналісти, які мають відомі зв’язки з компанією, не повинні робити публічних заяв, які можуть поставити під загрозу цілісність компанії чи поставити під сумнів їх власну журналістську незалежність або суперечать духу професіоналізму, викладеному в цих рекомендаціях.

 1. Редакційні правила
 2. a) Точність і перевірка

Довіра до точності, автентичності та надійності нашої інформації є важливою. Цифрові комунікації становлять особливі виклики, і ми наполягаємо на пошуку надійного підтвердження інформації.

Журналісти повинні зазначити рівень обґрунтованості, якого ми змогли досягти, і вказати, де ми не змогли перевірити факти незалежно.

Ми не надаємо як факт інформацію про когось або від когось, кого ми не можемо підтвердити.

У відповідних випадках ми відкрито пояснюємо читачам, який засіб використовується для проведення інтерв’ю та яким чином ми перевірили інформацію. Задоволеність джерелами є обов’язком редакторів, а також репортерів і кореспондентів, і редактори мають бути впевнені в тому, щоб кинути виклик надійності інформації.

 1. b) Посилання на авторство та анонімні цитати

Люди часто говорять чесніше, якщо вони можуть говорити анонімно, а цитати без авторства можуть допомогти читачеві досягти більш правдивого розуміння теми. Але невибіркове використання анонімних джерел може використовуватися для просування вузьких нерозкритих політичних, комерційних чи інших особливих інтересів.

У виняткових випадках можуть використовуватися анонімні принизливі цитати, але лише після консультації з випусковим редактором. У разі відсутності конкретного схвалення ми повинні перефразувати анонімні принизливі цитати.

Ми прагнемо бути чесними стосовно наших джерел, навіть якщо ми не можемо їх назвати.

в) Джерела інформації

Ми обіцяємо зберігати конфіденційність. Її слід захищати будь-якою ціною. Проте, якщо це можливо, джерела інформації повинні бути визначені якомога точніше.

Співробітники не повинні відтворювати матеріали інших людей без посилання на джерело, за винятком виняткових обставин, наприклад, коли джерело має бути захищеним, і лише тоді з дозволу випускового редактора.

Необхідно вказати джерело опублікованого матеріалу, отриманого від іншої організації, включаючи цитати, взяті з інших газетних статей.

Підписи авторів мають бути лише на матеріалі, який в основному є роботою зазначеного журналіста. Якщо стаття містить значну кількість копій інформаційного агентства, то інформаційне агентство також має бути зазначене.

 1. d) Затвердження копії

Загальне правило полягає в тому, що учасникам інтерв’ю або третім сторонам не слід надавати право копіювати схвалення. За певних обставин ми можемо дозволити людям переглядати копію чи цитати в інтересах точності, але ми не зобов’язані змінювати копію.

Слід уникати пропозиції затвердження копії як методу забезпечення співбесіди або співпраці.

 1. e) Повідомлення про дітей

Особливу обережність слід проявляти при спілкуванні з дітьми (віком до 16 років, хоча права дитини згідно з міжнародним правом поширюються на осіб віком до 18 років).

Дітям не можна ставити запитання, які виходять за межі їхніх знань і здатності відповісти.

Випусковий редактор має бути проінформований, якщо діти фотографуються чи беруть інтерв’ю без згоди відповідального дорослого чи батьків.

Згоду на публікацію слід запитувати, якщо обґрунтовано вважається, що дитина здатна прийняти обґрунтоване рішення.

Журналісти не повинні втручатися в приватне життя дітей без їхнього розуміння та згоди. Якщо це станеться, це має супроводжуватися вагомим обґрунтуванням громадських інтересів.

Зважаючи на довговічність онлайн-матеріалів, редакторам слід подумати, чи варто приховувати особистість дітей, щоб захистити їх від збентеження чи шкоди, коли вони подорослішають.

 1. f) Прямі цитати

Журналісти та редактори ніколи не повинні змінювати прямі цитати, щоб змінити їх контекст або значення, хоча для ясності може знадобитися незначне редагування.

Цитати, що містять неправду, мають бути доповнені додатковими формулюваннями, особливо коли вони використовуються в заголовках чи уривках у соціальних мережах.

 1. g) Підтвердження

Журналісти не повинні погоджуватися пропагувати за допомогою копій, фотографій чи виносок фінансові інтереси потенційних співбесідників, співавторів чи їхніх спонсорів як засіб забезпечення доступу до них. Рекламну інформацію про тему слід включати лише в тих випадках, коли вона викликає справжній інтерес або допомогу читачеві.

 1. h) Справедливість і використання мови

Ми прагнемо забезпечити всеохоплююче та справедливе звітування, яке прагне дати можливість висловитися людям або групам, які зазнають критики. Чим серйознішою є критика чи звинувачення, про які ми повідомляємо, тим більше зобов’язань дати суб’єкту можливість відповісти.

Це право на відповідь має бути визнане за окремими особами та групами, включаючи групи меншин, у яких висловлюється загальна критика.

Наші журналісти та редактори поважають читача, і ми не повинні випадково використовувати слова, які можуть образити. Вживання лайливих слів, наприклад, має бути лише тоді, коли це абсолютно необхідно для фактів у творі, або для зображення персонажа в статті, а потім у прямих цитатах. Ми уникаємо використання таких слів у заголовках чи іншого виділення таких слів і ніколи не використовуємо зірочки.

Справедливість не означає «хибної» еквівалентності всіх точок зору. Якщо наукові чи інші докази вказують на певний висновок поза розумним сумнівом, конкуруючі докази не повинні представлятися як життєздатні альтернативи.

і) Скорбота

До людей слід ставитися делікатно, повідомляючи про періоди горя та скорботи.

 1. j) Фотографії, відео та зображення

Зміна зображень або спотворення аудіовізуальних матеріалів, як правило, неприйнятні. Там, де це відбувається, повинно бути чітко вказано, що зображення були змінені та цифрово покращені чи змінені, зображення, монтажі та ілюстрації мають бути чітко позначені.

 1. k) Етнічна приналежність

Загалом ми не публікуємо чиюсь расову чи етнічну приналежність чи релігію, якщо ця інформація не має відношення до історії. Ми не повідомляємо расову приналежність підозрюваних у злочинах, якщо етнічне походження не є частиною опису, який має на меті ідентифікувати їх, або є важливим для історії (наприклад, у випадку злочину на ґрунті ненависті).

 1. l) Підступність

Журналісти повинні бути відвертими та називати себе співробітниками компанії, коли працюють над матеріалом. Можуть бути випадки, пов’язані з історіями, що становлять винятковий суспільний інтерес, де це не стосується, але для цього потрібне схвалення випускового редактора. Це стосується всього, що ми публікуємо, включно з будь-якою інформацією, отриманою за допомогою підступу інших. (Див. розділ «Конфіденційність» вище).

 1. m) Самоушкодження

Журналістів просять з обережністю повідомляти про самоушкодження, зокрема про випадки самогубства. Людей, які покінчили з собою, часто турбують більше, ніж людей, які вчиняють менш екстремальні форми само ушкодження, але в усіх випадках важливо уникати повідомлень у спосіб, який може підбадьорити інших або поставити під загрозу конфіденційність інших залучених осіб, у тому числі близьких родичів.

Це слід мати на увазі як при викладі, в тому числі з використанням малюнків, так і при описі способу самоушкодження.

Якщо це доречно, необхідно вказати номер гарячої лінії, а також загальну інформацію щодо запобігання самогубствам та груп підтримки.

 1. Конфлікти інтересів

ТОВ «ОБРІЇ1919» цінує нашу репутацію незалежності та чесності. Журналісти явно мають життя, інтереси, хобі, переконання та вірування поза межами своєї роботи.

Ми прагнемо забезпечити, щоб сторонні інтереси не вступали в конфлікт з нашою журналістикою та не скомпрометували нашу редакційну чесність.

Наступні вказівки стосуються всіх активних зовнішніх інтересів, які, якщо вони залишаться недекларованими та стануть відомими, змусять справедливих читачів засумніватися в незалежності нашої редакційної роботи.

Ми усвідомлюємо, що об’єктивність не є універсальним правилом. Наприклад, колумніст, який відкрито демонструє свої погляди, може мати більше свободи, ніж штатний репортер, від якого очікується, що він принесе у свою роботу високу об’єктивність. У разі виникнення сумнівів журналісти повинні проконсультуватися з випусковим редактором.

а) Безкоштовні подарунки

При підготовці матеріалу для газети на персонал не повинні впливати комерційні міркування — включно з інтересами рекламодавців.

Жоден з наших співробітників або фрілансерів, які мають відомі зв’язки з нами, не повинен використовувати своє становище для отримання приватної вигоди для себе чи інших. Ми не допускаємо, щоб будь-які платежі, подарунки чи інші переваги підривали точність, чесність або незалежність нашої журналістики.

Про будь-які спроби викликати прихильне ставлення до редакції шляхом пропозиції подарунків або послуг слід повідомляти редактора. У відповідних випадках буде розкрито інформацію про платежі, подарунки чи інші переваги.

Співробітники не повинні використовувати своє становище для отримання будь-якої вигоди або вигоди в особистому бізнесі, фінансових або комерційних операціях, які не є загальнодоступними.

б) Комерційні продукти

Жоден журналіст чи позаштатний працівник, пов’язаний із нами, не має права рекламувати комерційні продукти без прямого дозволу головного редактора чи директора. Ми не повинні брати участь у створенні рекламних елементів (рекламних роликів або будь-якого спонсорованого цифрового вмісту).

 1. c) Зовнішні інтереси

Штатні журналісти мають право займатися позаробочою діяльністю (включно з обійманням посад або іншим способом активної участі в організаціях, компаніях чи політичних партіях). Однак інколи це може сприйматися як таке, що впливає на чесність нашої журналістики або суперечить їй.

Співробітники повинні інформувати керівника медіа і  головного редактора про будь-які зовнішні особисті, філософські чи фінансові інтереси, які можуть суперечити їхнім професійним діям або можуть сприйматися як такі.

 1. d) Декларації інтересів

Журналісти повинні заявляти про зацікавленість, коли ми пишемо про щось, до чого він чи вона мають значний відношення. Це стосується як штатних журналістів, так і фрілансерів. Заява повинна бути на ім'я керівника  або випускового редактора. Повна прозорість може означати оприлюднення декларації в друкованому вигляді та на веб-сайті.

З’єднання не обов’язково має бути формальним, перш ніж його потрібно буде оголосити. Виконання обов’язків консультанта при підготовці звіту для організації, наприклад, вимагатиме декларації.

Деякі зв’язки очевидні і, можливо, тому письменника замовили. Це завжди слід зазначати в кінці допису автора, навіть якщо він або вона регулярно пише.

Взагалі кажучи, журналіст не повинен писати або цитувати родича чи партнера у матеріалі, навіть якщо родич чи партнер є експертом у відповідній галузі. Якщо з будь-якої причини зроблено виняток із цього правила, слід чітко пояснити зв’язок.

Уповноважені редактори повинні переконатися, що фрілансери обізнані з правилами, а також зобов’язані за необхідності зробити будь-яку необхідну заяву.

е) Фінансова звітність

ТОВ «ОБРІЇ1919» веде реєстр особистих акцій, якщо володіння такими акціями може призвести до уявного конфлікту інтересів.

Очікується, що всі співробітники перелічуватимуть усі акції, які не є особистими інвестиціями, як-от пенсійне забезпечення чи трасти для членів родини.

Вони повинні розкривати інформацію про операції з іншими пакетами акцій та іншими інвестиціями, які, на нашу думку, мають бути належним чином розкриті через потенційний конфлікт інтересів.

 1. f) Зовнішні зобов'язання

Компанія визнає право журналіста на приватне життя та право брати участь у громадському житті. Однак співробітники повинні повідомити керівника медіа або головного редактора, якщо вони, як працівники, мають намір:

 • Дати свідчення в будь-якому суді,
 • Очолювати публічні форуми чи семінари, організовані професійними організаторами конференцій або комерційними організаціями,
 • Брати на себе будь-яку зовнішню роботу, яка може суперечити їхнім професійним обов’язкам,
 • Очолювати громадські чи політичні форуми або виступати на платформах,
 • Робити заяви або давати докази будь-якому офіційному органу щодо матеріалів, опублікованих компанією.

Журналісти, запрошені очолити дебати або виступити в групах як представники компанії, зазвичай не повинні приймати або вимагати оплату за це, якщо тільки підготовка або участь у заході не передбачає значного використання приватного часу.

Прийняття платежу має бути попередньо схвалено керівником або головним редактором, приділяючи особливу увагу іншим пунктам цих інструкцій, таким як конфлікт інтересів, декларації інтересів та схвалення комерційних продуктів. Витрати на проїзд та інші обґрунтовані витрати можуть бути прийняті.

Загалом, штатні журналісти не повинні надавати поради зі зв’язків з громадськістю, особливо аудиторії, яка заплатила за участь. Будь ласка, проконсультуйтеся з редактором, якщо у вас є сумніви.

 1. g) Відносини

Співробітники не повинні писати, знімати фільми, фотографувати чи висловлювати новини щодо будь-яких родичів чи осіб, пов’язаних шлюбом або з якими у співробітника тісні особисті, фінансові чи романтичні стосунки. Співробітник, який потрапив у обставини, за яких існує потенціал для такого роду конфлікту, повинен повідомити про це керівника .

Примітка: якщо журналіст або редактор має занепокоєння щодо етичних наслідків поведінки в будь-якому аспекті редакційної роботи, включно з питаннями, порушеними в цих настановах, ми повинні звернутися за порадою до головного редактора або  керівництва ТОВ «ОБРІЇ1919». У певних випадках ми також можемо звернутися за порадою до відповідних галузевих органів або експертів .

4.Правила використання матеріалів сайту оbrii.com.ua

Ці правила поширюються на всі авторські матеріали (текст, фото, відео, ілюстрації), розміщені на сайті  оbrii.com.ua та створені його колективом або на його замовлення.

Передрук авторських матеріалів  заборонений оbrii.com.ua , але дозволений рерайт або цитування з обов’язковим гіперпосиланням на наш сайт у першому-другому абзаці або місці цитування.

Заборонено обрізати водяні знаки на фото . оbrii.com.ua. Для передруку дозволяється брати не більше 50% фотографій  оbrii.com.ua з одного матеріалу.

Завжди слід вказувати авторство фото та ставити гіперпосилання на сторінку нашого сайту, з якої взяті фото. У разі порушення використання наших матеріалів, видання готове захищати свої права у судових органах.